چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵,۱۹:۲۹
 

فرآیند تولید

فرآیند فشرده سازی اتیلن:     گاز اتیلن از پتروشیمی مارون دریافت می شود و طی دو مرحله تا bar 2750 فشرده می شود.
     
 فرآیند پلیمریزاسیون:   در این مرحله با تزریق پراکسیدهای آلی واکنش پلیمریزاسیون اتیلن در راکتور لوله ای با طول تقریبی 3100 متر آغاز می گردد.
     
 جداسازی:   قسمت عمده ای از گاز اتیلن که در واکنش شرکت نکرده طی چند مرحله جداسازی و مجدداً به چرخه تولید باز می گردد
     
 فرآیند اکستروژن و دانه بندی:   دانه بندی پلیمر تولید شده پس از تزریق اضافه شونده ها، در اکسترودر صورت می گیرد.
     
 ذخیره سازی:   گرانول های تولید شده پس از هوادهی و هموژن سازی برای ارسال به واحد بسته بندی، در سیلوها ذخیره می شوند.
     
 بسته بندی:   محصول تولید شده در واحدهای بسته بندی به 4 طریق قابل عرضه می باشد.
     

 

 
 Pallet

 Big Bag

 Sea bulk

Pallet les

 

نمودار فرایند تولید نمودار فرایند تولید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پتروشیمی لاله می باشد.